Scroll

What we do

ABOUT ME

Stefano Callant studeerde af in het jaar 2008 aan de Universiteit te Gent en behaalde zijn diploma Licentiaat in de Rechten.

Hij heeft zijn stage in het 2008 jaar aan de balie van Brugge aangevat bij het kantoor Martens-Spriet. Na 1 jaar stage engageerde hij zich als bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge.

Zijn dienstverlening is voornamelijk gericht op de tak van het Burgerlijk recht waarbij de dossiers waarmee hij geconfronteerd werd in de eerste jaren stage, zoals verkeersongevallen, huurzaken, schadegevallen (aansprakelijkheidsrecht) ,... tot zijn specialisatie zijn uitgegroeid. Hij spitst zich niet alleen toe op juridische geschillen, u kan steeds bij hem terecht voor adviesverlening.

Contact

Tel: 050 321734 - Fax: 050 313257

Maria van Bourgondiëlaan 29/8, 8000 Brugge

Get In Touch

Uw naam (nodig)

Uw e-mail adres (nodig)

Uw bericht