WHAT WE DO

"Advocatenkantoor Callant is een ondernemend kantoor gevestigd te Brugge, die vooral gespecialiseerd is in het burgerlijk recht waarbij verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, aanneming, huurzaken,… materies inhouden die tot de hedendaagse dienstverlening behoren voor zowel particulieren, bedrijven als verzekeringsmaatschappijen."

AREAS OF PRACTICE

Verkeer

alcoholintoxicatie, snelheidsovertredingen,...
burgerlijke aansprakelijkheid, schade (benadeelde/burgerlijke partij), ongevallen

Aanneming

Bouwrecht
Onderaanneming

Contracten

Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
Contracten: koop-verkoop, lastgeving, huur, ...

SCHADE

Aansprakelijkheidsrecht/schade in alle contexten: materiële schade, letstelschade, schade tengevolge van een ongeval, een misdrijf, een contract,...

Ondernemingen

Ondernemingsrecht
Factuurinvordering

VASTGOED

Projectontwikkeling, koop op plan (Breyne), architecten, ...

CONTACT

Tel: 050 321734

info@advocatenkantoorcallant.beMaria van Bourgondiëlaan 29/8, 8000 Brugge

ABOUT ME

Stefano Callant studeerde af in het jaar 2008 aan de Universiteit te Gent en behaalde zijn diploma Licentiaat in de Rechten.

 

Hij heeft zijn stage in het 2008 jaar aan de balie van Brugge aangevat bij het kantoor Martens-Spriet. Na 1 jaar stage engageerde hij zich als bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge.

 

Zijn dienstverlening is voornamelijk gericht op de tak van het Burgerlijk recht waarbij de dossiers waarmee hij geconfronteerd werd in de eerste jaren stage, zoals verkeersongevallen, huurzaken, schadegevallen (aansprakelijkheidsrecht) ,... tot zijn specialisatie zijn uitgegroeid. Hij spitst zich niet alleen toe op juridische geschillen, u kan steeds bij hem terecht voor adviesverlening.

GET IN TOUCH